14. mednarodno srečanje saksofonistov

Mentorji:

Mentorji

Kenneth Tse je eden izmed vodilnih svetovnih saksofonistov za klasičnoglasbo. Leta 1996 je debitiral v sloviti dvorani Carnegie. Od takrat nastopakot solist na petih celinah ter je posnel deset odlično ocenjenih solističnihin komornih zgoščenk. Kot zagovornik nove glasbe je krstno izvedel številneskladbe, ki so mu jih posvetili najopaznejši ameriški skladatelji. Deluje kotprofesor saksofona na Univerzi v Iowi in je podpredsednik Mednarodnegaodbora za saksofon.

Christian Wirth je po študiju saksofona v razredu Claudea Delanglea, na pariškemkonservatoriju zaključil tudi študij saksofona in komorne igre. Za uglednozaložbo Deutsche Grammophon je posnel Beriovo Sequenzo za saksofonpod umetniškim vodstvom skladatelja. Je član Pihalnega orkestra Republikanskegarde in priznanega kvarteta Habanera, snema za Francoski radio ter zateleviziji Arte in France 3.

Maja Lisac je po diplomi na Univerzi za glasbo in upodabljajočo umetnostna Dunaju, študij nadaljevala pri Marcusu Weissu na Visoki šoli za glasbo vBaslu, kjer je leta 2007 magistrirala. Je članica dua saksofonov Escapades, triaTango Mistico in kvarteta saksofonov Zure ter nagrajenka in štipendistkafundacije Friedl Wald, kantona Pokrajine Basel in koncerna Novartis. Septembra2010 bo kot asistentka Marcusa Weissa začela poučevati na Visoki šoli zaglasbo v Baslu.

Dejan Prešiček je po diplomi na Glasbeni akademiji v Frankfurtu, študijnadaljeval v razredu Jean-Marie Londeixa v Bordeauxu ter prejel zlatomedaljo in častno nagrado mesta Bordeaux. Je član Tria Slavko Osterc,Kvarteta saksofonov 4saxess in soustanovitelj Glasbenega društva Saksofonija.Snema za RTV Slovenija ter tuje radijske in televizijske hiše (BBC London,državne nemške postaje, Radio Lizbona). Njegove posnetke najdemo tudina številnih zgoščenkah. Je v. d. direktor Konservatorija za glasbo in balet vLjubljani, kjer poučuje saksofon in komorno igro, honorarno pa poučuje tudina Akademiji za glasbo v Ljubljani.

Boštjan Simon je diplomiral jazz saksofon na Konservatoriju v Amsterdamuter filozofijo (mentor prof. Lev Kreft) na Filozofski fakulteti v Ljubljani.Glasbeno nadarjenost je potrdil na številnih tekmovanjih (solistično ali vkomornih zasedbah) ter kot dirigent big banda. Sodeloval je tudi pri izdajitreh zgoščenk (Matevž Smerkol & Sax Of A Kind: Birdribird; Vanilla Riot:Stitch; Velkro: The future of the past).

Korepetitor

Zoltan Peter je študij klavirja pričel v razredu prof. Arba Valdme naAkademiji umetnosti v Novem Sadu, zaključil pa na Akademiji za glasbo vLjubljani. Kot solist, komorni glasbenik ter klavirski spremljevalec mnogihvrhunskih glasbenikov mlajše ali starejše generacije nastopa v Sloveniji intujini. Z obsežnim repertoarjem sodeluje na domačih in mednarodnihmojstrskih tečajih in tekmovanjih. Poleg koncertne in pedagoške dejavnostivodi seminarje za učence in učitelje klavirja ter korepetitorje.

ŠolaFestival